About Търсене

Безплатното приложение Търсене ви позволява да търсите и анализирате текста на всеки документ. Полученият файл съдържа списък на всички случаи на използване на текста. Използвайте го, за да анализирате съдържанието на документа, да разгледате статистиката на текста в документа, за да изчислите всички дефинирани записи в речника в текста. Приложението за търсене работи добре с големи файлове, не е необходимо да инсталирате допълнителен софтуер, който може да не ви даде цялостно разбиране за използването на думата за търсене в документа.