Документи редакция

Търсене и заместване на чувствителна информация в документи

Powered by aspose.com and aspose.cloud

Относно редакцията

Замянатана текст в документ онлайн е просто приложение, което ще ви помогне да замените всяко парче текст в целия документ с помощта на браузъра си. Това приложение има основната функционалност, необходима за подмяна на текст. Необходимият текст може да бъде намерен по точно съвпадение или с помощта на регулярен израз. Можете също така да търсите в текста, чувствителен към малки букви и нечувствителни към малки букви. Друга полезна опция е да търсите теста в коментарите и метаданните.

Замянатана текст работи онлайн чрез всеки популярен браузър, на всяка платформа Windows, macOS, Linux или Android.